Zakup odczynników laboratoryjnych i mikrobiologicznych

Przedmiot zamówienia Zakup odczynników laboratoryjnych i mikrobiologicznych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 9/2019
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka