Zakup odczynników laboratoryjnych

Przedmiot zamówienia Zakup odczynników laboratoryjnych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 14/2019
Termin składania ofert 2019-04-08
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka