Zakup materiału szewnego

Przedmiot zamówienia Zakup materiału szewnego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 17/2019
Termin składania ofert 2019-06-24
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Sylwia Choińska