Zakup leków.

Przedmiot zamówienia Zakup leków.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 15/2019
Termin składania ofert 2019-05-14
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Sylwia Choińska