Świadczenie usług w zakresie żywienia szpitalnego w systemie cateringowym

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług w zakresie żywienia szpitalnego w systemie cateringowym
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 11/2019
Termin składania ofert 2019-02-26
Kategoria Usługi
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka