Najem parkingu szpitalnego

Przedmiot zamówienia Najem parkingu szpitalnego
Typ zamówienia Postępowanie przetargowe według Kodeksu Cywilnego
Nr zamówienia 12/2019
Termin składania ofert 2019-03-22
Kategoria Usługi
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Dorota Zawłocka