Dyrekcja

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - mgr Jacek Roleder

tel. 86 4775501

Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa - dr n. med. Jarosław Rogowski

tel. 86 4775501

Naczelna Pielęgniarka - mgr Anna Wądołkowska

tel. 86 4775533