Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział  Położniczo Ginekologiczny i Blok Porodowy mieści się na I piętrze budynku szpitala.

PERSONEL ODDZIAŁU:

Koordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego jest:

lek. med. Bogumiła Miłkowska-Płotczyk

Z-ca ordynatora:

lek. med. Rafał Bachórzewski

Zespół lekarski:

dr n. med. Jarosław Rogowski

lek. med. Mirosława Wyszyńska – koordynator do spraw neonatologii

lek. med. Małgorzata Kamińska

lek. med. Ryszard Kempliński

lek. med. Jarosław Śliwko

lek. med. Sławomir Cymek


Położna oddziałowa:
- mgr Agnieszka Zalewska

Kontakt telefoniczny:
- ordynator- 864775447
- pokój lekarzy ginekologów- 864775435
- pokój lekarza neonatologa- 864775470
- pokój oddziałowej- 864775495
- dyżurka położnych sali porodowej- 864775476
- dyżurka położnych ginekologii- 864775455
- telefon kontaktowy z pacjentkami oddziału ginekologii- 864775446

Odwiedziny:
Oddział położniczy w godz.: 10.00 – 13.00 oraz 17.00 – 19.00
Oddział ginekologii w godz.: 11.00 – 19.00