Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział  Położniczo Ginekologiczny i Blok Porodowy mieści się na I piętrze budynku szpitala.

PERSONEL ODDZIAŁU:

Koordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego jest:

lek. med. Bogumiła Miłkowska-Płotczyk
 
 
Zespół lekarski:

dr n. med. Jarosław Rogowski

lek. med. Mirosława Wyszyńska – koordynator do spraw neonatologii

lek. med. Małgorzata Kamińska

lek. med. Wojciech Rasteński

lek. med. Krzysztof Boćkowski


Położna oddziałowa:
- mgr Agnieszka Zalewska

Kontakt telefoniczny:
 
- pokój lekarzy ginekologów- 864775435
- pokój lekarza neonatologa- 864775470
- pokój oddziałowej- 864775495
- dyżurka położnych sali porodowej- 864775476
- dyżurka położnych ginekologii- 864775455
 
 
Odwiedziny:
Oddział położniczy w godz.: 10.00 – 13.00 oraz 17.00 – 19.00
Oddział ginekologii w godz.: 11.00 – 19.00