Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. (86) 477-54-78
Lekarz kierujący  
Oddziałem Chorób Wewnętrznych jest:
lek. med. Shefa Gul


Ponadto w Oddziale pracują lekarze:

  • lek. med. Violetta Łabij - specjalista chorob płuc
  • dr n. med. Swietłana Bolińska - specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
  • lek. med. Bernard Panas - specjalista chorób wewnętrznych;
  • lek.med. Elżbieta Rychłowska - specjalista chorób wewnętrznych;
  • lek. med. Irena Snarska-Furła- specjalista chorób wewnętrznych;
  • lek.med. Anna Lewczuk - specjalista kardiologii

W Oddziale chorób Wewnętrznych realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w zakresach:

  • choroby wewnętrzne;
  • choroby płuc;
  • choroby płuc specjalistyczne.

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada salę intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym wyposażeniem, oraz pracownię badań wysiłkowych. Uczestniczy w programie leczenia ostrego zawału serca prowadzonego przez Klinikę Kardiologii i Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej w województwie podlaskim. Oddział znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację z chorób wewnętrznych na obszarze kraju.